Jonggivers

De jonggivertak is binnen scouting één van de meest progressieve takken.

De uitgestippelde, beschermende werking bij de Wouters is geëvolueerd. We zijn het spelen en ravotten absoluut niet verleerd. (Nee, dit blijft hoofddoel nummer 1, zelfs bij de leiding.) Maar het is wel zo dat sociale omgang, communicatie en functioneren binnen een groep steeds zeer belangrijk zijn.

Zo is er de patrouillewerking, heel kleine groepjes van Jonggivers waarbij ze snel geconfronteerd worden met samenwerking, samenspraak en verantwoordelijkheid. Jonggivers worden geacht in beperkte mate zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ze leren zo ook op te komen voor hun mening binnen de patrouille en de groep.

Kortom, we willen dat Jonggivers hun plan leren trekken, dat ze zelfstandig problemen kunnen oplossen en dat ze van aanpakken weten ... en dit alles binnen het kader van openluchtleven!!!